De Maastrichtse Volkspartij

een kleine partij die het verschil  maakt.

Dit heeft zij bewezen door haar aanpak in onder andere de WMO, kwijtschelding belastingen voor kleine ondernemers en gratis parkeren voor gehandicapten. Onze strijd is echter nog niet voorbij. Daarom hebben wij uw stem hard nodig. Om u te overtuigen van onze kracht, vindt u in ons programma niet alleen datgene waar we voor staan, maar ook de oplossingen die wij daarvoor aandragen.

Om u te overtuigen van onze kracht, leest u ons programma.                                                                                                                            


Hiermee onderstrepen wij de titel van ons programma: ‘Omzien naar Elkaar’ door te doen wat wij zeggen. Om ons lokale karakter te onderstrepen vindt u nog steeds de ster, de engel en de brug van Maastricht terug in ons logo.
Door bruggen te slaan bereiken wij onze doelen die gesteld zijn voor u!
Omzien naar Elkaar doen wij, ongeacht afkomst, religie of seksuele geaardheid.

U wil graag leven in een stad die:

- zorgt en rekening houdt met mensen, jong en oud, die het niet geheel op eigen kracht kunnen,
- waar koste wat kost de armoede wordt bestreden,
- een veilig en leefbaar klimaat wil waarborgen,
- met het oog op duurzaamheid, het klimaat en onze gezondheid prioriteit geeft,
- creatief en slim omgaat met gemeenschapsgeld,
- jongeren/ studenten vanaf 2 jaar tot een leven lang leren, goede voorzieningen biedt,
- open staat voor nieuwe cultuurstromingen, maar traditionele cultuur koestert,
- sporten en bewegen stimuleert en faciliteert,
- ondernemers kansen biedt, door te laten zien wat er mogelijk is in Maastricht en de Euregio.