municipal elections 2018

Elevator Pitch
Program 2018

Wij zijn de Maastrichtse Volkspartij.

De partij die traditie met nieuwe initiatieven verbind.
Een partij met al zijn  vezels in de Maastrichtse samenleving.

Met Omzien naar elkaar.

Kiezen wij de komende 4 jaar  voor een politiek waarin de burger centraal staat

Kiezen wij niet voor een politiek die van boven af wordt aangestuurd, maar voor een politiek die uitgaat van wat er nodig is.

Gaan wij de komende 4 jaar voor een stad waar iedereen telt.

Waar mensen met een beperking alle ruimte krijgen om te kunnen meedoen.

Waar gewerkt wordt aan bestaanszekerheid voor die Maastrichtenaar die het nodig heeft.

Die ruimte wil geven aan ondernemers.

Die gaat voor mee elektrische auto’s om zo de uitstoot in Maastricht te verminderen.

Ouderen, oud kunnen worden zonder dat er te veel belemmeringen zijn.

Zich inzet voor een goede balans tussen studenten en de Maastrichtenaar.

Ruimte geven aan de buurtnetwerken om echt iets voor de burger te kunnen betekenen.

Het bevorderen van een breed cultureel aanbod.

Door Sport voor iedereen  mogelijk te maken.

Dat de tram onze stad niet beschadigd.

Om onze ideeën waar te maken, slaan we bruggen naar iedereen die samen wil werken aan een sociaal en betrokken Maastricht.